Om US Eiendom


New York

US Eiendom ble startet da vi oppdaget behovet for en enklere utleieprosess for utenlandske studenter i New York.

Utenlandske studenter opplever ofte leiemarkedet i New York som komplisert. Utleier krever ofte amerikansk kausjonist, Social Security Number og/eller betaling på forskudd.

Fordelene ved å benytte deg av US Eiendom er at vi opererer med norske leievilkår. Alle våre leiligheter er møblert, og vi følger nøye opp våre leietakere for et trygt leieforhold.

Per i dag er US Eiendom et prosjektnavn i H-vinduet AS regi, der formålet er å investere og drive utleievirksomhet i New York.

Målsetningen er å ekspandere med 3-4 leiligheter årlig. Vårt langsiktige mål er å oppnå en stor portefølje av leiligheter lokalisert på Manhattan.

Kontaktperson

Frederic Kvasnes
Daglig Leder

Tilbakemeldinger

Leiligheter

Kontakt oss